Propozice - Mistrovství klubu ve hře na jamky 2023

Mistrovství Golfového Klubu Darovanský Dvůr ve hře na jamky, se hraje jako klasická "jamková hra - matchplay" podle pravidel golfu, bez vyrovnání hendikepu. Jednotlivé zápasy vyřazovací soutěže se hrají na 18 jamek. Výběr a pořadí devítek určuje recepce klubu. Kategorie jsou vypsány zvlášť pro muže a pro ženy.
 
Odpaliště: 
 
muži               bílá  +9 – 12;            žlutá  12,1 – 36;        červená  36,1 – 54
ženy               žlutá +9 – 10;         červená  10,1 - 54.
 
Podmínky účasti: 
Mistrovství klubu ve hře na jamky se mohou zúčastnit všichni amatérští hráči a hráčky s klubovou příslušností GKDDV s platným členstvím jakéhokoliv typu. 
 
Jak vyzvat soupeře:
Vyzyvatelem dvojice je vždy hráč s vyšším handicapem (v den uzavření přihlášek).  Při rovnosti handicapu vždy ten hráč, který je v pavouku uveden níže. Vyzyvatel je povinen zajistit rezervaci startovních časů. Termín a hodinu zápasu je vyzyvatel povinen nahlásit předem soutěžnímu výboru na e-mail golf.hriste@darovanskydvur.cz nebo osobně v golfové recepci. V případě, že se hráči nejsou schopni na termínu zápasu dohodnout, může se vyzyvatel nejpozději 7 dní před termínem ukončení daného kola obrátit na soutěžní výbor, který stanoví termín zápasu. Soutěžní výbor stanoví datum a čas zápasu tak, aby všechny zápasy v jednotlivých kolech byly odehrány ve vypsaných termínech. Soutěžní výbor může také stanovit náhradní termín zápasu v případě, že by se tento nekonal ze závažných důvodů.
Kontakt na soupeře získáte na  golfové recepci  (golf.hriste@darovanskydvur.cz ; +420 604 211 558).
 
Neodehrání zápasu:
Pokud hráč k dohodnutému utkání nenastoupí z jiných než závažných důvodů, tak kontumačně prohrál a jeho soupeř automaticky postupuje do dalšího kola. Pokud vyzyvatel vyzývaného nevyzve, postupuje automaticky vyzývaný. Pokud k nahlášenému resp. stanovenému zápasu nenastoupí ani jeden z hráčů, jsou automaticky oba vyřazeni ze soutěže.
 
Evidence výsledků:
Před zápasem obdrží hráči na recepci orazítkovanou skorekartu. Okamžitě po dohrání zápasu nahlásí vítěz utkání výsledek zápasu na golfové recepci, kde také odevzdá skorekartu s čitelně zaznamenanými výsledky. Z odevzdané skorekarty musí jasně vyplývat výsledek na každé odehrané jamce, konečný výsledek zápasu a skorekarta musí být podepsaná oběma hráči.
Zápas vyhrává ten hráč, který vyhrál více jamek, než zbývá dohrát do konce utkání. (Např. hráč A vede po 15 jamce 4:0, čili utkání končí vítěztvím hráče A v poměru 4/3) .
 
Doplňující informace:
V případě nerozhodného výsledku i po 18. jamce pokračuje hra až do prvního rozhodnutí znovu od jamky č. 1 (po vzájemné dohodě hráčů, s respektem k obsazenosti hřiště a světelným podmínkám, lze jako play-off jamku využít i jinou než jamku číslo 1.  Použití měřících přístrojů a caddies je povoleno. Použití elektrických buggy je možné pouze po domluvě obou hráčů.
 
Řešení sporů:
Jednotlivé zápasy se odehrávají bez fyzické přítomnosti rozhodčího. Pokud nelze posoudit spornou situaci hlavním rozhodčím, resp. soutěžním výborem následně, může soutěžní výbor nařídit odehrání nového zápasu v jím stanoveném termínu. Spory mimo rámec pravidel golfu (organizační a jiné) řeší hráči zásadně principem vzájemné dohody a „fair play“. Pokud i tak nedojde k dohodě, má rozhodující a konečné slovo ředitel soutěže, po vyslechnutí obou stran.
 
Postup:
Vítězové jednotlivých utkání postupují do dalšího kola a řídí se stejnými pravidly pro vyzvání soupeře, jak v úvodním kole. 
 
Závěrečné vyhlášení a předání cen:
Vyhlášení vítězové obou kategorií obdrží upomínkové trofeje a stanou se Mistryní a Mistrem klubu ve hře na jamky za rok 2022. 
 
Soutěžní výbor si vyhrazuje právo technických změn či doplnění ve vypsání turnaje.

 

Ředitel soutěže: Miroslav GRIMM
Hlavní rozhodčí: Ivo RINDOŠ
Soutěžní výbor: Michal Vlček, Miroslav GRIMM, Jiřina SINKULOVÁ

 

Resort Darovanský dvůr